Filmy

Film je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty – umělecké, technické, komerční a společenské. Spolu s tiskem, rozhlasem a televizí a dnes už i internetem patří film mezi komunikační prostředky s největším dosahem a vlivem, společně s televizí bývá řazen mezi tzv. scénická umění.

Výbava do kina - Cola, Popcorn, 3D brýle

K rozvoji filmu, jako technickému vynálezu, jako druh umění, kulturního, společenského a hospodářského fenoménu došlo koncem 19. století. První veřejné představení uskutečnili francouzští vynálezci kinematografického přístroje bratři Auguste a Louis Lumierové 28. prosince 1895 v Paříži.

Film

V českých zemích se poprvé promítalo 15. července 1896 v Karlových Varech a již na počátku srpna 1897 natočila americká společnost vůbec první film v Čechách věnovaný pašijovým hrám v Hořicích na Šumavě, jež byly pod názvem The Horitz Passion Play uvedeny téhož roku v Americe. První české snímky natočil Jan Kříženecký a v roce 1898 je promítal na Výstavě architektury a inženýrství v Praze v pavilonu Český kinematograf (Svatojánská pouť v československé vesnici, Poslední výstřel, Purkyňovo náměstí na Královských Vinohradech). V témže roce realizoval hrané snímky: Dostaveníčko v mlýnici, Výstavní párkař a lepič plakátů, Smích a pláč. Před 1. světovou válkou vzniklo několik filmových společností (mj. Kinofa, Ilusion, ASUM), jež kromě Lucernafilmu, založeného a zařízeného Milošem Havlem, záhy zanikly. Z raného období jsou známy filmy: Zkažená krev (1913), Zamilovaná tchyně (1914), Pan profesor, nepřítel žen (1914), Ahasver (1915), Pražští adamité (1917) a mnoho dalších. Po vzniku Československa v roce 1918 nastal rozkvět filmové produkce. V roce 1921 byly v Praze vystavěny stálé filmové produkce.

Filmová kamera

Filmová kamera je technické optické zařízení, jehož prostřednictvím je možno zachytit obrazy pro kinematografii, televizi apod. Jde vlastně o velký speciální fotoaparát, upravený pro kontinuální fotografování.

Televizní kamera

Principem záznamů obrazu filmovou kamerou je kontinuální exponování obrazů na filmový pás, přičemž časové intervaly mezi jednotlivými snímky musí být kratší jako hranice rozpoznatelnosti lidského oka, které není schopno (vlivem setrvačnosti lidského oka) rozlišit dva po sobě následující obrazy. Pokud následují za sebou dva obrazy rychleji než za 1/16 sekundy lidské oko tento fakt není schopno zachytit a lidský mozek vnímat.

Při promítání (ve filmové promítačce) takto nasnímaných obrazů stejnou rychlostí, jakou byl původní obraz nasnímán filmovou kamerou (typicky 24 krát za sekundu), lidské oko vnímá obraz jako kontinuálně se pohybující (obrazy se v lidském mozku slévají dohromady).

Filmový střih

Za střih, jinak též střihovou skladbu nebo montáž, případně i sestřih, je považován postup, při kterém se jednotlivé filmové záběry skládají do vzájemných vazeb tak, aby vytvořily vyšší významový celek. Jde tedy o spojení dvou záběrů, jejichž konfrontací vzniká buď asociační vazba, rozvinutí děje nebo kontrast. Z toho vyplývá, že teprve a pouze montáží vzniká kinematografické vyprávění.

Analogová editace, střih filmu

Tuto skutečnost si pravděpodobně vůbec poprvé v dějinách kinematografie uvědomil George Albert Smith, když v roce 1900 použil střih jako interpunkci v krátkém snímku Babiččiny brýle na čtení. Výrazně tak předběhl všechny své současníky. Ti buď kvůli krátké stopáži svých filmů střih nepoužívali vůbec (jednalo se tedy o jednozáběrové filmy jako Odchod z továrny nebo Příjezd vlaku do stanice La Ciotat) nebo pro ně představoval pouze nutné oddělení samostatných dějových aktů (např. Výprava na Měsíc z roku 1902 Georgese Méliese).

Digitální editace, střih filmu

Širší pojetí střihu jako nástroje vyprávění ale v delších dílech uplatnil až Edwin S. Porter, jeden z prvních Edisonových kameramanů. V jeho prvním filmu Život amerického hasiče už můžeme pozorovat první paralelní montáž, kterou o několik let později rozvinul David Wark Griffith.

Filmová klapka

Filmová klapka je zařízení, jehož původním účelem je identifikace jednotlivých filmových záběrů a spojení obrazu a zvuku. Nejznámější podoba klapky je dřevěná deska určená k popisu záběru křídou s klapkou nahoře, obvykle v černobílém provedení. Dnes už existují moderní klapky s digitálními počítadly vyrobené z plastu či kovu určené pro popis fixem.

Filmová klapka

Doporučené odkazy:

Vánoční magazín
Blahopřání k narození dítěte, narozeninám, výročí, jmeninám a ke sňatku
Online hry zdarma
Přípony souborů
Zkratky, zkratková slova a akronymy
Online omalovánky pro děti
Dopravní značky s vysvětlením
Romantické vzkazy na dobrou noc
Omalovánky pro děti k vytištění
Životopisy slavných osobností

Přáníčka k svátku:

Přání k jmeninám pro muže
Blahopřání k jmeninám pro ženu
Přáníčka k jmeninám sms
Přáníčko k jmeninám pro děti
Blahopřání k svátku podle jmen
Gratulace k svátku podle jmen

Narozeninová přáníčka:

Narozeninová přáníčka dětem
Texty k narozeninám pro ženu
Narozeninové texty pro muže
Přáníčka k narozeninám podle věku
Narozeninový text podle jmen

Novoroční přání, vánoční blahopřání a adventní gratulace:

Přání k Vánocům
Adventní přání zadarmo
Originální vánoční přání
Blahopřání k adventu
Přání do nového roku
Adventní přání zdarma
Elektronická novoročenka
Vánoční gratulace ke stáhnutí
Elektronické vánoční přání
Vánoční gratulace ke stažení

Dále doporučujeme:

Partnerské internetové stránky
Doporučené odkazy
Odkazy na partnerské weby
Zajímavé linky na nejrůznější weby
Odkazy na užitečné webové stránky

Tapety na plochu:

Full HD tapety na plochu 1920x1080
Wallpapers na plochu 1600x1200
Pozadí pro mobilní telefony 1200x1920
Obrázky na plochu Windows 1366x768
Tapety na plochu 2560x1600
Full HD tapety na mobil 1080x1920
HD tapety na plochu Windows 1280x720
Wallpapery na plochu počítače 1920x1200

Zdroj: www.Wikipedia.cz, licence CC BY-SA 3.0